Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 34
Ngày 13/10, tại tỉnh Lào Cai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đồng chủ trì hội nghị ký kết.

Dự hội nghị có Ban Thường trực và đại diện các phòng, ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ; trao đổi, thống nhất, thông qua Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025.

 
anh tin bai
Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín, hoạt động đối ngoại Nhân nhân; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, công tác chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ các cấp, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận hai tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai
Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đều khẳng định việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng. Qua đó cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm chỉ đạo giữa Tỉnh ủy Lào Cai và Tỉnh ủy Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, thiết thực và hiệu quả giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận của hai tỉnh.

anh tin bai
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Căn cứ tình hình thực tiễn triển khai các nội dung hợp tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác đến trao đổi, học tập kinh nghiệm và đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh vào thời điểm thích hợp.

Ngọc Lan
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 787
  • Tất cả: 98,777
Đăng nhập