Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Số ký hiệu văn bản 77/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/10/2023
Ngày hiệu lực 09/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm hd77.pdf