V/v tuyên truyền về Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX.
Số ký hiệu văn bản 1625/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền về Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Mã Én Hằng
Tài liệu đính kèm cv-1625.pdf