Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
Số ký hiệu văn bản 76/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Mã Én Hằng
Tài liệu đính kèm hd76.pdf