Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Số ký hiệu văn bản 75/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/10/2023
Ngày hiệu lực 09/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm huong_dan_xay_dung_van_kien_dh20231009041203643_signed.pdf