Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 340/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/10/2023
Ngày hiệu lực 09/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm ke_hoach_chi_dao_dia_hoi_diem_20231009042350004_signed.pdf