Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và chấm điểm thi đua năm 2023
Số ký hiệu văn bản 70/-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/06/2023
Ngày hiệu lực 23/06/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và chấm điểm thi đua năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm hd_70_0001_cham-diem-2023.pdf