• Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, bóp méo và xét lại lịch sử của các thế lực thù địch

    Hơn 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, ở trong và ngoài nước vẫn có những thế lực thù địch, tổ chức và cá nhân xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng hòng làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

  • Một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn

    Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT – UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định 4 hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một trong 4 hình thức giám sát đó là hình thức giám sát thông qua chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân (BTTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ) ở xã, phường, thị trấn. Hoạt động của BTTND, BGSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn là một hoạt động quan trọng của MTTQ Việt Nam cấp xã, trực tiếp phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia quản lý xã hội của người dân, tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng ngay tại cơ sở. 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1