Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh Lào Cai tháng 5/2023
Số ký hiệu văn bản 745/BC-MTTQ
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh Lào Cai tháng 5/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm bc-t5.pdf