Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (Từ 17/10 đến 18/11/2023)
Số ký hiệu văn bản 338/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (Từ 17/10 đến 18/11/2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm kh_to_chuc_thang_cao_diem_231020231006043854030_signed.pdf