Quy định mới chế độ chi với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện

Quyết định 04/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024, thay thế Quyết định 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện.

anh tin bai

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1