về việc tuyên truyền, hướng dẫn truy cập Tài liệu tuyên truyền chung của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1679/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung về việc tuyên truyền, hướng dẫn truy cập Tài liệu tuyên truyền chung của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Mã Én Hằng
Tài liệu đính kèm 08062023cong_van_tuyen_truyen_20230609111301680_signed-1-.pdf