Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 339/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm 03102023kh_tuyen_truyen_dh_cac20231006044523327_signed.pdf