Báo cáo tháng 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 728/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tháng 4 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm bc_thang_42023_23042105050294020230421075250329_signed.pdf