Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
Số ký hiệu văn bản 69/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Mã Én Hằng
Tài liệu đính kèm 0852023_huong_dan_tuyen_truyee20230509091028947_signed.pdf