Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
745/BC-MTTQ 18/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh Lào Cai tháng 5/2023
Lượt xem: 60
Tải về 7
728/BC-MTTQ-BTT 21/04/2023 Báo cáo tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 1
509/BC-MTTQ-BTT 09/03/2022 Báo cáo KQ thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-MTTQ năm 2021
Lượt xem: 97
Tải về 3
11/BC-BCĐ 24/02/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về 5
348/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (Thời điểm 13h00’ ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 82
Tải về 0
347/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (Thời điểm 11h00’ ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 86
Tải về 0
346/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình và kết quả bầu cử thời điểm 9 giờ ngày bầu cử 23/5/2021
Lượt xem: 87
Tải về 0
351/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (Thời điểm 19h00’ ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 73
Tải về 2
350/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (Thời điểm 17h00’ ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 112
Tải về 1
349/BC-MTTQ-BTT 23/05/2021 Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (Thời điểm 15h00’ ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 96
Tải về 0
12