Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/HD-MTTQ-BTT 10/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
Lượt xem: 32
Tải về 1
340/KH-MTTQ-BTT 09/10/2023 Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 32
Tải về 1
180/TB-MTTQ-BTT 09/10/2023 Thông báo Về việc dừng tiếp nhận ủng hộ Nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai
Lượt xem: 31
Tải về 0
75/HD-MTTQ-BTT 09/10/2023 Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 49
Tải về 6
77/HD-MTTQ-BTT 09/10/2023 Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Lượt xem: 23
Tải về 0
339/KH-MTTQ-BTT 06/10/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 39
Tải về 0
338/KH-MTTQ-BTT 06/10/2023 Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (Từ 17/10 đến 18/11/2023)
Lượt xem: 35
Tải về 0
70/-MTTQ-BTT 23/06/2023 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và chấm điểm thi đua năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về 1
745/BC-MTTQ 18/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh Lào Cai tháng 5/2023
Lượt xem: 60
Tải về 7
1644/MTTQ-BTT 18/05/2023 v/v kêu gọi, vận động ủng hộ làm nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên
Lượt xem: 48
Tải về 0
12345