Báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 11/BC-BCĐ
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm bao_cao_tong_ket_nam_2021_220220220224023738078_signed.pdf