Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 24-KH/MTTQ-CQ
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm cq-24_0001.pdf