Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 18/11/2022)
Số ký hiệu văn bản 225/KH-MTTQ-BVD
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 18/11/2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm KH_225_tháng cao điểm.pdf