Công văn số 64/MTTQ-BTT của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu văn bản 64/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/09/2019
Ngày hiệu lực 25/09/2019
Trích yếu nội dung Công văn số 64/MTTQ-BTT của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5.pdf