Kế hoạch Tập huấn công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 187/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tập huấn công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Dương Đức Toàn
Tài liệu đính kèm kh_187.pdf