Hướng dẫn thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về "Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 55/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về "Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm hd_55.pdf