Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 179/KH-MTTQ
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm kh-79.pdf