Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 13CTr-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 27/01/2022
Ngày hiệu lực 27/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm ctr_13_2022012802585089989020220128030047917_signed.pdf