Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay và tuyên truyền về thực hiện chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19, lập sổ điện tử tiêm vắc xin phòng Covid-19
Số ký hiệu văn bản 777/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay và tuyên truyền về thực hiện chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19, lập sổ điện tử tiêm vắc xin phòng Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm cv_777_signed.pdf