Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của BCH Trung ương về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Số ký hiệu văn bản 06-CT/TW
Ngày ban hành 25/08/2016
Ngày hiệu lực 25/08/2016
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của BCH Trung ương về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 10.pdf