Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh Lào Cai sửa đổi năm 2018
Số ký hiệu văn bản 358/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày hiệu lực 05/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh Lào Cai sửa đổi năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm qd-2018.pdf