Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu văn bản 08/TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực 28/07/2020
Trích yếu nội dung Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Trần Xuân Mẫn
Tài liệu đính kèm tt-08-hdthdl.pdf