V/ mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2016
Số ký hiệu văn bản 07/CV-BTG
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Trích yếu nội dung V/ mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2016
Hình thức văn bản Mời họp
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3.pdf