Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Số ký hiệu văn bản 177/KH-MTTQ
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Dương Đức Toàn
Tài liệu đính kèm ke_hoach_thuc_hien_phong_chong20220302044741188_signed.pdf