Kế hoạch Tổ chức tập huấn thực hiện Đề án số 15- ĐA/TU “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 186/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức tập huấn thực hiện Đề án số 15- ĐA/TU “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Dương Đức Toàn
Tài liệu đính kèm kh_186.pdf