Kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI năm 2022
Số ký hiệu văn bản 178-KH/MTTQ
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Dương Đức Toàn
Tài liệu đính kèm ke_hoach_phoi_hop_txct_2022_2020220311023603994_signed.pdf