Kế hoạch Tuyên truyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 173/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Dương Đức Toàn
Tài liệu đính kèm ke_hoach_tuyen_truyen_van_dong20220225042740990_signed.pdf