Lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm lỜI KÊU GỌI.PDF