Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
Số ký hiệu văn bản 50/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày hiệu lực 10/02/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm huong_dan_cong_tac_doi_ngoai_220220210042849147_signed.pdf