Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 168/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm kh_168.pdf